อู่เบนซ์เซอร์วิส บริการซ่อมรถยนต์
นอกสถานที่ภูเก็ต

ระบบไฟ ระบบเครื่องยนต์ เบรค คลัทช์ และช่วงล่าง ทุกรุ่น

รับซ่อมรถนอกสถานที่จ.ภูเก็ต

รับเก็บสายไฟห้องเครื่องรถยนต์ โมดิฟายห้องเครื่อง ทำสีในห้องเครื่อง

รีแมฟ& จูนกล่องหลัก ทุกรุ่น

อู่เบนซ์เซอร์วิส บริการซ่อมรถยนต์นอกสถานที่ภูเก็ต

บริการซ่อมรถนอกสถานที่ เรียกได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รถสตาร์ทไม่ติด ระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟ รถมีปัญหา มีอาการ แบตหมด ยางรั่ว เรียกได้ค่ะ  ซ่อมนอกสถานที่ได้ตลอก 24 ชั่วโมง ในเมือง ถลาง ป่าตอง บ่อแร่ สารสิน ไม้ขาว

R

ซ่อมไดนาโมนอกสถานที่

R

ซ่อมคลัชนอกสถานที่

R

ซ่อมเกียร์นอกสถานที่

R

ซ่อมเบรคนอกสถานที่

R

ซ่อมหม้อน้ำนอกสถานที่

R

สายพานขาดนอกสถานที่

R

น๊อตล้อขาดล้อมีปัญหานอกสถานที่

R

เช็คระบบไฟนอกสถานที่

ช่างซ่อมรถ…………….. รับซ่อมเครื่องยนต์ วางเครื่อง ท่อไอเสีย ช่วงล่างเบรคครัช รับซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูง ผ่านการอบรมด้านเทคนิค อะไหล่ การซ่อมบำรุงให้ใช้งานได้มาตรฐานจากผู้ผลิต

อู่ซ่อมรถยนต์………… รับซ่อมไฟแบตโชว์ ไดไม่ชาร์จ รถสตาร์ทไม่ติด ไดสตาร์ทเสีย บริการเปลี่ยนถึงที่

ซ่อมรถยนต์นอกสถานที่……………

ทุกๆ อาการ ที่รถยนต์เสีย / รถยนต์สตาร์ทไม่ติด / ไดชาร์จเสีย / ไดสตาร์ทเสีย / แบตหมด ต้องการพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ บริการซ่อมรถยนต์รวดเร็ว และทันใจท่าน ทันที